Prečo som sa stala toastmasterom?

Postaviť sa pred ľudí a rozprávať zmysluplné veci je pre mňa schopnosť, ktorú niekto má prirodzene danú a niekto sa ju musí naučiť.

Ja som kúsok z toho, i kúsok z toho. Moja rozlietaná osobnosť sa počas prejavu potrebuje ukotviť a zoradiť myšlienky do logického sledu, aby boli pochopiteľné pre počúvajúcich. To bolo veľmi náročné, keďže svoju veľkú úlohu hrala aj tréma .

Preto som zo zvedavosti šla vyskúšať Toastmasters v Banskej Bystrici.

Už na druhom stretnutí a na základe konštruktívnej kritiky som cítila obrovský rozdiel v mojom prejave.

+ Cítila som sa veľmi prítomne a vedome!

+ Začala som lepšie pracovať s časom a poctivo som sa venovala príprave osnov a záchytných bodov.

+ Myšlienky sa skladali tak, aby dávali logický zmysel.

+ Vedela som, o čom rozprávam a zároveň som stíhala premýšľať nad tým, čo má nasledovať.

+ Tematická príprava prejavov mi pomáha odhaliť, aký štýl rečníka som.

A hlavne! Bola som v bezpečnom priestore, kde si všetci pomáhame s jediným zámerom: zlepšovať sa, rásť, odstraňovať svoje strachy!

Toastmasters Banská Bystrica odporúčam každému, kto chce sa naučiť prezentovať, rozprávať pred publikom a prekonať hranice komfortnej zóny. A to všetko v príjemnom prostredí a kamarátskej atmosfére.

Najbližšie stretnutie je 20.6.2019. FB udalosť: 9. Stretnutie Toastmasters Banská Bystrica