Pohybový mentoring


Čo je pohybový mentoring?

Pohybový mentoring je postupný proces práce s telom, kedy spoločne pracujeme na zlepšení telesnej fyzickej kondície.

Je to cesta zmeny, ktorou môžete výrazne zlepšiť svoj vzťah k sebe a k svojmu telu. Môže vám pomôcť odhaľovať a odstraňovať bloky, ktoré sa prejavujú ako bolesť alebo pohybové obmedzenie.

Základnými piliermi spolupráce sú:

Kvalita prevedenia cviku alebo techniky pohybu.

Citlivosť, vnímavosť k sebe samému.

Otvorenosť v komunikácii s mentorom. 


Čo získate?

Zámerom pohybového mentoringu je prebudiť telo do pohybu a naštartovať ho tak, aby ste sa cítili dobre po celý deň, každý deň!

Konkrétny zámer našich stretnutí si stanovujeme spoločne na prvom stretnutí. Najčastejšie efekty zo života:

“Cítim sa pevnejšie a uvoľnenejšie.”

“Cítim sa plná/ý energie.”

“Ovládam svoje telo!”

“Nebolí ma chrbát/koleno/hlava…”

“Cítim sa seba-vedomejšie.”

“Robím veci inak.”

“Mám radosť z pohybu!”


Ako vyzerá lekcia?

V rámci spolupráce s klientom kombinujem techniky, ktoré vedú k dosiahnutiu stanoveného zámeru.

Môže mať formu klasického kondičného tréningu, pomalého sústredeného cvičenia, alebo taktiež hier.

Využívam dychové cvičenia, vizualizačné techniky, cviky a cvičebné zostavy, tanečné pohyby, aromaterapiu i balančné pomôcky Tancúchy a Fiveriders.

Efekt našej spolupráce veľmi závisí od vášho prístupu a ochoty pracovať na sebe. Okrem spoločných stretnutí vás čakajú drobné úlohy, ktoré budete aplikovať do bežného života.

 


Ako to celé funguje?

Pohybový mentoring prebieha formou individuálnych stretnutí 1:1 alebo 1:2 (lektor a jeden až dvaja klienti).

Stretávame sa podľa potreby 1x až 5x do týždňa v mieste, ktoré si dohodneme.

Moje štúdio sa nachádza na ul. ČSA 25 v Banskej Bystrici.


Koľko investujete do lepšieho pocitu vo vlastnom tele?

Zmena nastavenia tela je postupný proces, trvajúci niekedy celé mesiace. Závisí od počtu rokov, počas ktorých ste svoje telo ničili, a tiež od motivácie, akú máte, aby ste sa z toho dostali.

Prvé zmeny sú citeľné cca po 6-8 týždňoch spolupráce, pričom závisí veľa aj od Vaše ochoty pracovať na sebe mimo stretnutí – doma, v práci a pod.

V cene máte:

Cvičenie/Lektorovanie individuálnou formou alebo vo dvojici.

Základné manuály, ktoré Vám budú v priebehu spolupráce pomáhať.

Vypracovanie plánu pohybových aktivít mimo spoločné lekcie (domáce úlohy).

Vedenie záznamu o spolupráci a sledovanie zmien.

 

Jednorázová konzultácia: 25€ / lekcia

Balíček 10 stretnutí (platnosť 2 mesiace): 120 € / 12€ lekcia

Balíček 5 stretnutí (platnosť 1 mesiac): 75 € / 15€ lekcia

Dĺžka trvania jednej lekcie: 55 min.


Ste odhodlaní cítiť sa

lepšie vo vlastnom tele?

Ozvite sa mi a dohodneme

si spoločný termín!

 

Mária Lomnická
Tel. 0907 385 659
Mail: maria@ventrocentrum.sk